Monday, 18 June 2007

Official statement of Lanao Alliance of Human Rights Advocates (LAHRA) on Lanao Election Crisis

KRISIS SA NAIHAP NGA BOTO SA KATAWHAN SA LANAO DEL NORTE KABAHIN SA NASUDNONG MANIUBRA SA ADMINISTRASYONG GMA ALANG SA ILANG PAGPABILIN SA PWESTO UG PAGPAHIMULOS.

(This official statement of Lanao Alliance of Human Rights Advocates (LAHRA) sent and read at DXLS Love Radio of Iligan city on June 18, 2006)

Ang kalihukang pagpakabana sa katawhan kabahin sa pagpalutaw sa kamatuoran sa tinuod nga giboto sa katawhan nagpakita nga nahigmata na ang katawhan sa dakbayan sa Iligan ug probinsya sa Lanao sa kabililhon ug kasagrado sa boto. Bisan tuod napili ug gisulat sa katawhan ang usa ka kandidato sa unsa man nga kahimtang, gawas tungod sa kahadluk, kini pagailhon nga iyang kagustohan sa kaugalingon ug angay nga respitohan. Busa natural nga dili tiaw ang pagabation sa tawo kung ang iyang boto panamastamasan. Bisan gani kung ang boto tua gitahan sa kandidato nga wala buligi sa kahigayonan dili lalim ang pagabation sa hingtungdan kung kini maapil sa gipanamastamasan sa binuang nga buhat. Busa ang Lanao Alliance of Human Rights Advocates kun LAHRA midayig ug misuporta sa kalihukang pagpakabana sa nahigmata nga katawhan sa paghatag og bili sa ilang katungod ug kasagrado sa boto.

Ang LAHRA miapil sa Movement for Truth Justice and Peace (MTJP) tungod kay kini nagpakita nga nanalipod sa katungod sa katawhan labi na ang katungod sa boto sa katawhan ug kasagrado niini. Usa ka linuog nga binuhatan ang klaro kaayo nga pagguba sa kandado ug ballot boxes nga gisudlan sa Certificate of Canvass (COCs) sa munisipyo sa Maigo, Bacolod ug Kauswagan, dungagan pa sa pag-usab sa ihap sa boto nga nasulat sa mga COCs. Klaro kaayo nga giusab ang ihap sa boto tungod sa klarong snowpake ug klaro nga lahi na kaayo kini ikompara sa mga dobling kopya sa COCs nga anaa sa PPCRV-NAMFREL, Liberal Party ug uban pa. Busa usa kini ka pagpanamastamas, tamparos ug insulto sa mabuot nga katawhang botante sa Maigo, Bacolod, Kauswagan ug sa mahilambigit niini nga boto sa katawhan sa Iligan ug sa ubang munisipyo sa Lanao del Norte. Ang binuang nga buhat nga pag-usab sa boto sa katawhan usa ka pagpasipala ug pagyatak sa boto sa Kristiano, Muslim ug Lumad sa Lanao Norte ug Iligan busa ang kalihukan sa pagpangita sa kamatuoran sulod sa Movement for Truth Justice and Peace (MTJP) gihiusahan sa mga Muslim, Kristiano ug Lumad. Si bisan kinsa man ang naghimo sa klarong pag-usab sa boto sa COCs kini kondenahon sa MTJP. Dili kini isyu sa managlahi nga pagtuo ug banagbatok sa Muslim ug Kristiano.

Usa ka pagsimang sa isyu ang gipakaylap sa nasuko sa Movement for Truth, Justice and Peace nga ang kalihukang pagpangita sa kamatuoran sa nagpakabanang katawhan maghaling lang kuno og away o kagubot tali sa Muslim ug Kristiano. Angay nato nga mahibaloan nga dili tanang Muslim uyon sa pagpanikas tungod kay wala itudlo sa tinuohang Islam ang dautang buhat sa pagpanikas, ang Islam katarung ug kalinaw.

Ania kini nga krisis karon sa resulta sa eleksyon tungod sa dayag nga pagpanikas, gibaliwala na ang kaulaw sa nahitabo sa Lanao Norte, Davao Sur, Maguindanao, Sulu ug halos sa tibuok nasud aron lang maseguro sa administrasyong GMA nga mayoriya sa mga kongresista iyang kadapig aron mapanalipdan si GMA sa pagpalagpot pinaagi sa impeachment sa Ubos Balay Balaoranan. Ang mga kadapig ni GMA nga anaa sa ubos nga posisyon nagsunod lamang kang GMA sa iyang walay ulaw nga pagmaniubra sa 2004 nga eleksyon, igo lang sila gasunod sa giingon sa english nga, “leader is model, follow the leader”. Kini legasiya sa GMA-Garci nga kontrobersya.

Busa nakita sa LAHRA nga hangtud walay hustisya ang sagradong boto sa katawhan sa 2004 ug karong bag-o nga eleksyon magpadayon ang kalihukang sa katawhang Lumad, Muslim ug Kristiano pagpangita sa kamatuoran.

SINGGIT SA ILIGAN UG LANAO NORTE - KAMATUORAN!

Lanao Alliance of Human Rights Advocates (LAHRA)
Hunyo 15, 2007